بازدید فرماندار و امام جمعه شهرستان کهگیلویه از شرکت برناطب
۱۴۰۰-۰۸-۱۱

طی دوهفته گذشته، فرماندار و تعدادی از مسئولین شورای اداری و همچنین امام جمعه شهر دهدشت از شرکت برناطب بازدید بعمل آوردند.